Start

  Om företaget

  Kökskåpor

  Murspisar

  Kakel & klinker

  Kakelugnar

  Kakelugnstips

  Skorstenar

  Kontakt

Elda en kakelugn
Se till att spjället står helt öppet och lägg därefter i lite stickor och näver eller papper i eldstaden. Torr ved travas ovanpå (liggande). Så snart man tänt brasan stänger man ugnens innerluckor. Dragluckorna öppnas helt tills brasan har tagit sig ordentligt. Därefter kan man oftast stänga dem helt. Innerluckorna bör hållas stängda under eldning, i annat fall finns det risk att kaklen närmast eldstaden så småningom spricker. Draget kan nu justeras med hjälp av spjället. Se upp så att det inte ryker in. Brasan ska brinna jämt och inte för häftigt. När den brunnit ner kontrollerar man att inga halvbrända vedträn ligger kvar. Nu kan spjället skjutas nästan helt. När det gått ytterliggare en tid, rör om i glöden och kontrollera att det inte syns några blå lågor från giftig koloxid. Först därefter stängs spjället helt. Det räcker i allmänhet med två brasor om dagen för att kakelugnen ska hållas varm hela dygnet. Tänk på att den riktiga värmen kommer först när spjället har skjutits in helt. Vid ineldning upprepas instruktionerna, fast med betydligt mindre vedmängd, i minst 3 dagar. Detta för att gradvis vänja den nymurade ugnen vid värmen.

OBS! Låt den nyrenoverade kakelugnen torka i minst 3 månader (helst 6 månader) innan ineldning påbörjas. Under torktiden ska spjället vara öppet, tänd gärna värmeljus i eldstaden för att påskynda torkningen.

Webbsida och allt innehåll © Copyright Mur&Kakel Hantverk AB 2010-2021, All rights reserved
Mail: info@murkakelhantverk.se | Telefon: 070-5763942